διάξει

διάξει
διάγω
carry over
aor subj act 3rd sg (epic)
διάγω
carry over
fut ind mid 2nd sg
διάγω
carry over
fut ind act 3rd sg
διάζομαι
set the warp in the loom
fut ind mp 2nd sg
διαξέω
smooth
pres imperat act 2nd sg (attic epic)
διαξέω
smooth
imperf ind act 3rd sg (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”